Bài 28: Hội Thánh cử hành Phụng vụ (1135 - 1209)

Thứ Năm, 25-05-2017 | 05:36:29

 

“Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa” (Cv 3,46).

H. Những ai được cử hành Phụng vụ của Hội thánh ?

– Toàn thể Dân Chúa, vì tất cả đều có chức tư tế chung ; Tuy nhiên một số tín hữu được tuyển chọn qua Bí tích Truyền chức thánh để cử hành nhân danh Chúa Ki-tô.

H. Cử hành phụng vụ gồm những yếu tố nào ?

Cử hành phụng vụ gồm hai yếu tố chính này :

– Một là các dấu chỉ và biểu tượng để diễn tả và thực hiện hành động cứu độ của Chúa Ki-tô.

– Hai là lời nói và hành động, qua đó con người gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa.

H. Ngày Chúa nhật quan trọng thế nào trong cử hành Phụng vụ ?

– Ngày Chúa nhật rất quan trọng vì là “Ngày của Chúa”, ngày Chúa đã Phục sinh. Vì thế, ngày Chúa nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm Phụng vụ.

H. Năm Phụng vụ là gì ?

– Năm Phụng vụ là thời gian Hội thánh cử hành các mầu nhiệm Chúa Ki-tô theo chu kỳ hằng năm (PV. 103).

H. Năm Phụng vụ được tổ chức thế nào ?

– Năm Phụng vụ được tổ chức thành các mùa, là Mùa Vọng, mùa Giáng sinh, mùa Chay, mùa Phục sinh và mùa thường niên. Hội thánh cử hành năm Phụng vụ để giúp ta sống mầu nhiệm Chúa Ki-tô, hầu chuẩn bị đón Người trở lại vinh quang.

H. Những việc nào là việc Phụng vụ ?

– Là Thánh lễ, các Bí tích và Các Giờ kinh Phụng vụ.

H. Các Giờ kinh Phụng vụ là gì ?

– Các Giờ kinh Phụng vụ là việc thánh hiến mọi thời khắc bằng lời kinh của Hội thánh để ngợi khen Thiên Chúa.

H. Ta phải tham dự Phụng vụ thế nào ?

– Ta phải tham dự Phụng vụ cách ý thức, linh động, hữu hiệu và đầy đủ (x.PV. 11).

Có thể bạn quan tâm