Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A (10g00 - 24.09.2017): Lm. GB. Lê Thanh Hải .DCCT

Chúa Nhật, 24-09-2017 | 11:13:20

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm