Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A (17g00 - 24.09.2017): Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú .DCCT

Chúa Nhật, 24-09-2017 | 19:29:09

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm