Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A (18g30 - 24.09.2017): Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng. DCCT

Chúa Nhật, 24-09-2017 | 20:02:11

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm