Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A (8g00 - 24.09.2017): Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện.DCCT

Chúa Nhật, 24-09-2017 | 09:38:21

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm