Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Lễ 06g30, Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Chúa Nhật, 04-06-2017 | 17:05:30

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm