Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Lễ 06g30, Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Chúa Nhật, 04-06-2017 | 17:05:30

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết