Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Lễ 08g00, Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 04-06-2017 | 17:16:29

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm