Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Lễ 10g00, Lm. GB. Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 04-06-2017 | 17:28:08

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm