Bảy thói quen lớn để phát triển gia đình Công giáo

Thứ Tư, 17-01-2018 | 16:21:51

Kế hoạch của Thiên Chúa cho gia đình phải là một mẫu gương của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. “Gia đình Ki-tô giáo là một hiệp thông nhân vị là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Việc sinh sản và giáo dục con cái phản ánh công trình sáng tạo của Chúa Cha. Gia đình được mời gọi tham dự vào sự cầu nguyện và hy tế của Đức Ki-tô.” (GLGHCG 2205)

Mọi gia đình được mời gọi hướng đến sự thánh thiện và đó là vai trò của chúng ta như người cha người mẹ, làm cho Chúa Ki-tô trở thành trung tâm của gia đình. Bằng cách nào bạn có thể xây dựng một nền văn hoá đức tin ngay trong gia đình của bạn? Đâu là cách tốt nhất để dạy cho con cái của bạn về Thiên Chúa và về những cách thế của Giáo Hội Công Giáo?

Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng! Nơi tốt nhất để bắt đầu là cầu nguyện. Chúng ta không có tất cả các câu trả lời, nhưng Thiên Chúa thì có. Hãy thiết lập một thời gian cầu nguyện hợp lý cho mỗi ngày và xin Thiên Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan trong việc nuôi nấng con cái. Chúng ta cũng có thể học từ các thánh và những người nam nữ thánh thiện mà họ đã ra đi trước chúng ta.

Cũng thật dễ hiểu, bức hoạ đồ sau sẽ giúp bạn biết rõ về 7 thói quen mà các gia đình Công Giáo nên nỗ lực phát triển. Thỉnh thoảng hãy nói về nó với chồng hay vợ của bạn và với con cái của bạn. Hãy lên những ý tưởng tìm cách làm sao để bạn có thể kết hợp đức tin vào trong những hoạt động hằng ngày của bạn. Điều gì nên thêm vào danh sách này?

1. Cùng nhau cầu nguyện
Cầu nguyện mỗi ngày. Thử lần hạt hay đọc những lời cầu nguyện đơn sơ như Kinh Lạy Cha hay Kinh Kính Mừng.

2. Tham dự thánh lễ
Đến nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật và tất cả những ngày lễ trọng Giáo Hội buộc.

3. Duy trì đức ái gia đình
Hãy chọn lấy một lý do để cộng tác về tài chính hay qua việc làm tình nguyện.

4. Đưa nghệ thuật thánh vào gia đình của bạn
Hãy sử dụng những bức tranh Công Giáo hay những bức tượng để thêm sự phong phú cho lòng sốt mến của gia đình.

5. Đi xưng tội thường xuyên
Thật là quan trọng khi khuyến khích mọi thành viên của gia đình đi xưng tội đều đặn.

6. Sử dụng truyền thông Công Giáo
Đó là một nguồn tốt để giữ tất cả các thành viên của gia đình gần Thiên Chúa và gần Giáo Hội.

7. Mừng lễ
Mừng lễ các thánh, các Mùa Phụng Vụ của Giáo Hội … Hãy duy trì niềm vui của Tin Mừng trong gia đình bạn!

Becky Roach

(Trương Minh Cao, S.J chuyển ngữ)

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm