Bế giảng Khóa giáo lý hôn nhân Agape 60 và trao Chứng chỉ cho các học viên.

Thứ Tư, 31-10-2018 | 16:37:19

Chúa Nhật 28.11.2018 sáng nay, lúc 8g00 sáng tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 60 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa cho các học viên. Trong ngày kết thúc khóa học này, các học viên đủ điều kiện sẽ được nhận Chứng chỉ giáo lý Hôn Nhân do Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế cấp

* Dưới đây là nhng hình nh lưu niệm trong ngày bế ging:

 

 

 

Tags: , , , ,