Các linh mục trẻ Dòng Chúa Cứu Thế tham dự thường huấn tại Sài Gòn

Thứ Ba, 10-04-2018 | 22:31:24

30 linh mục trẻ DCCT trong giai đoạn chuyển tiếp vào sứ vụ quy tụ về Sài Gòn tham dự kỳ thường huấn dành riêng cho họ, bắt đầu từ sáng hôm nay, thứ Ba 10/4/2018. 

Các vị linh mục trẻ này đang thực thi sứ vụ thừa sai tại những vùng miền và lãnh vực tông đồ rất đa dạng của Tỉnh Dòng, trong đó có 4 anh em đang truyền giáo tại Myanmar và tại Lào.

Theo Ratio Formationis của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, các linh mục mới chịu chức linh mục trong vòng ba năm trở lại sẽ thuộc về giai đoạn đào tạo được gọi là giai đoạn chuyển tiếp vào sứ vụ, quen gọi là giai đoạn Hậu Học Viện.

Kỳ thường huấn được bắt đầu hôm nay sẽ kéo dài 2 tuần, tập trung vào hai nội dung chính: hoạt động Đại Phúc và mục vụ giải tội. Cả hai công việc thừa sai này đều là những hoạt động đặc thù trong đặc sủng của các thừa sai DCCT, con cái Thánh Anphongsô. Thánh Nhân vốn là một nhà thừa sai Đại Phúc tuyệt vời và là Bổn Mạng các linh mục giải tội và các nhà thần học luân lý. Tại Việt Nam hiện nay, các tu sĩ – linh mục DCCT vẫn đang nhiệt thành thực hiện cả hai hoạt động thừa sai chuyên biệt này, với những thành quả thiêng liêng và cứu độ rất đặc biệt.

Ngoài các giờ học hỏi và những sinh hoạt huynh đệ, các linh mục tham dự kỳ thường huấn còn sốt sắng cử hành các công việc thiêng liêng và dành trọn một ngày để tĩnh tâm, với sự đồng hành thiêng liêng và ban ơn xá giải của các linh mục cao niên.

Trong bài huấn đức khai mạc kỳ thường huấn, Cha Bề trên Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích nhấn mạnh với các linh mục trẻ về niềm vui được loan báo Tin Mừng cứu độ. Ngài hy vọng kỳ thường huấn này góp phần khơi lên niềm vui thánh thiện đó trong đời tông đồ của anh em.

Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, phụ trách giai đoạn chuyển tiếp vào sứ vụ, tin tưởng rằng các linh mục trẻ sẽ tích cực tham gia kỳ thường huấn này như họ đã tích cực tham gia trong các kỳ thường huấn trước đây.

Hiến Pháp DCCT khẳng định: “Các tu sĩ DCCT là “những tông đồ của ơn hoán cải”, vì mục đích chính yếu của việc rao giảng của họ là dẫn đưa người ta tới chọn lựa tận căn cho đời mình, tức là quyết định vì Đức Kitô, và lôi kéo người ta cách mạnh mẽ và êm ái tới việc hoán cải liên tục và trọn vẹn” (số 11).

Minh Tâm (dcctvn.org)

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm