Các tác phẩm của thánh Anphongsô về Đức Maria

Thứ Tư, 08-03-2017 | 18:45:43

Thánh Anphongsô và Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa

(tiếp theo)

Các tác phẩm của thánh Anphongsô về Đức Maria

08S. Alfonso, Incisioni - Glorie, 1750Thánh Anphongsô viết rất nhiều tác phẩm dành cho Đức Maria hoặc về Mẹ. Người đã viết trong lời mở đầu cuốn Vinh quang Đức Maria và cũng nhắc lại trong những dịp khác rằng: “Có những người nói rằng họ có một tình yêu lớn lao dành cho Đức Mẹ nhưng họ chẳng thường xuyên nói về Mẹ cũng như không nói chuyện với Mẹ mỗi ngày. Họ chẳng cho thấy một chút bằng chứng nào về tình yêu dành cho Mẹ”. Chắc chắn điều này không đúng với thánh Anphongsô! Trong những tác phẩm không dâng kính Đức Maria, không có một trang nào lại không có một lời nguyện, một lời nhắc nhớ hay một dẫn chứng về Mẹ. Tuy nhiên, ngài viết về Mẹ trong một nền đạo đức, luân lý, linh đạo và thần học quy Kitô. Đức Giêsu Kitô luôn giữ vị trí trung tâm.

Có hai ví dụ về Thánh mẫu học quy Kitô này, đó là cuốn Viếng Thánh thể và Đức Trinh nữ Maria và cuốn Vinh quang Đức Maria. Cả hai tác phẩm này, bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng khác, được dâng cho Đức Giêsu Kitô.

Lạy Đấng Cứu Chuộc rất đáng mến yêu, Lạy Chúa Giêsu Kitô, con là kẻ đầy tớ bất xứng, con biết rằng Ngài vui lòng biết bao khi có kẻ chúc tụng và vinh danh Mẹ Chí thánh của Ngài. Ngài vô cùng yêu mến Mẹ. Con biết Ngài mong muốn rằng Mẹ được mọi người biết đến và yêu mến. Do đó con cố gắng xuất bản cuốn sách này, cuốn sách viết về vinh quang của Mẹ. Con không biết có thể dâng kính ai khác ngoài Ngài, Đấng đã ban cho Mẹ quá nhiều vinh quang”.

Thông qua các tác phẩm và lời nguyện về Đức Maria, Thánh Anphongsô có ý củng cố niềm tin của các độc giả vào ơn cứu chuộc chứa chan của Thiên Chúa, làm sâu sắc tình yêu và lòng sùng kính Mẹ Đức Giêsu, chỉnh đốn những sai lầm và sự thổi phồng của phái Jansen và Khắc kỷ, cũng như mang lại cho các nhà giảng thuyết những suy tư sâu sắc để giúp họ không những trong việc nói về Đức Maria và còn giúp họ thưa chuyện với Mẹ, để nhờ đó họ ngày càng yêu mến và tin tưởng nơi Mẹ.

Những tác phẩm nổi tiếng nhất về Đức Maria của ngài là:

  • Cầu nguyện với Đức Trinh Nữ mỗi ngày trong tuần
  • Viếng Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria
  • Vinh quang Đức Maria

Tuy nhiên, thánh Anphongsô cũng viết rất nhiều tiểu luận, bài giảng, thư từ và các bài viết khác. Bên cạnh đó, ngài cũng thường viết về Đức Maria hoặc cầu nguyện với Mẹ trong những tác phẩm của ngài, chẳng hạn như cuốn Yêu mến Chúa Giêsu.

Michael Brehl CSsR – Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

P.B. chuyển ngữ (còn nữa)