Cáo phó: Cha Giuse Lê Viết Phục, C.Ss.R.

Thứ Tư, 22-02-2017 | 19:03:01

 

 

TIỂU SỬ CHA GIUSE LÊ VIẾT PHỤC C.Ss.R.

CHA GIUSE LÊ VIẾT PHỤC C.Ss.R. 

· Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1928 tại Trí bưu, Hải lăng, Quảng trị.

· Từ nhỏ đến năm 1938: Sống và học tập ở làng Trí bưu, Hải lăng, Quảng trị.

· Từ năm 1938 đến năm 1945: Học ở Thiên hựu (Huế).

· Từ năm 1945 đến năm 1946: Học ở trường Quốc học, rồi về giúp người anh làm linh mục tại Đồng hới.

· Vào Dòng ngày 24 tháng 08 năm 1947.

· Từ năm 1947 đến năm 1949: Học tại Đệ tử viện Huế.

· Từ năm 1949 đến năm 1950: Gia nhập Nhà tập Thái hà ấp.

· Ngày 02 tháng 08 năm 1950: Khấn Dòng.

· Từ năm 1951 đến năm 1957: Học tại Học viện Đà Lạt.

· Ngày 08 tháng 09 năm 1955: Lãnh sứ vụ linh mục.

· Từ năm 1956 đến năm 1958: Phục vụ tại Đệ tử viện Vũng tàu.

· Từ năm 1958 đến năm 1962: Phục vụ tại Đệ tử viện Huế.

· Từ năm 1962 đến năm 1972: Làm Phó xứ tại họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Huế.

· Từ năm 1972 đến năm 1975: Đặc trách Tu huynh.

· Từ năm 1975 đến năm 1994: Quản xứ Tùng lâm, Đà lạt.

· Từ năm 1994 đến năm 2005: Làm bề trên tu viện DCCT Huế.

· Từ năm 2005: Nghỉ hưu tại tu viện DCCT Huế.

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 22 tháng 02 năm 2017, cha Giuse Lê Viết Phục đã được Chúa gọi về tại Tu viện DCCT Huế, sau 89 năm làm con Chúa trên dương thế, 67 năm sống lời khấn Dòng và 62 năm thi hành sứ vụ linh mục. 

Cha Giuse đã lâm bệnh trong vài năm cuối đời. Tuy nhiên, ngài vẫn thi hành sứ vụ thừa sai trong khả năng sức khỏe cho phép. Suốt cuộc đời, với tinh thần vui tươi, cha luôn thao thức về sứ vụ DCCT phục vụ những người nghèo khó và bị bỏ rơi.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

 

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

———

TTMV – DCCT (nguồn dcctvn.org)