Cáo phó và Tiểu sử Cha Giuse Phạm Thanh Quang, Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế đã về với Chúa

Thứ Năm, 19-07-2018 | 08:58:43

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin: CHA GIUSE PHẠM THANH QUANG, C.Ss.R đã về với Chúa. 


TTMV – DCCT

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm