TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 18/1/2022)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1) LỚP AGAPE 77            - Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h30 đến 20h30.            - Địa ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 10/1/2021)

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3       1. LỚP THỨ 2 -  THỨ 4 (18H30 – 20H30)         - KHAI GIẢNG: 18H45, THỨ 2, NGÀY 21/2/2022 ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 21/10/2021)

1. LỚP HỌC THỨ 2-4             Khai Giảng: THỨ 4, 3/11/2021 TẠI LẦU 2             Thời gian học: từ 18h45 – 20g30             Ghi danh tại đường dẫn: ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 18/10/2021)

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 - 4 - 6 - AGAPE Thời gian học : từ 18h30 – 20h30 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai Giảng vào tối Thứ Hai ...