TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 26/11/2022)

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3   LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18H30 - 20H30)        - KHAI GIẢNG: LÚC 18H30, THỨ 2, NGÀY 30/1/2022 TẠI ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 06 - Ngày 12/11/ 2022

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 06 - Ngày 12/11/ 2022 Cha phụ trách đồng hành : GIUSE Nguyễn Hồng Phước ----------------------- Xin chân thành cám ơn đội ngủ giảng viên LM GIUSE Nguyễn Hồng Phước LM ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 30/9/2022)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN LỚP AGAPE 82            - Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h30 đến 20h30.            - Địa ...

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH VÀ TRAO QUÀ CHO CÁC ÔNG THƯƠNG PHẾ BINH VNCH ĐỢT VI & VII NĂM 2022

Sau hơn hai năm chương trình buộc phải dừng vì tình hình dịch bệnh covid-19, vào ngày 02/07/2022, tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức ...

Lưu giữ kỷ niệm: LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04 Thứ bảy - Ngày 25/06/2022 Phụ trách đồng hành: LM. GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC ...