TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO: TẤT CẢ CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN TẠM NGHỈ

THÔNG BÁO TẤT CẢ CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN SẼ TẠM NGHỈ TỪ THỨ HAI (10/05/2021) CHO TỚI KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI TRÊN TRANG: Trung tâm mục vụ DCCT: https://www.facebook.com/ttmvdcctvn 

THÔNG BÁO: CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG TẠM NGHỈ

THÔNG BÁO TẤT CẢ CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG SẼ TẠM NGHỈ TỪ CHÚA NHẬT (09/05/2021) CHO TỚI KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI TRÊN TRANG: Trung tâm mục vụ DCCT: https://www.facebook.com/ttmvdcctvn  Dự tòng Anphong: https://www.facebook.com/groups/1144127472699536    --> Nhấn để chuyển ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE KHÓA 73 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 02/05/2021 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 73 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa ...

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 5 NĂM 2021

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 01.05.2021. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...