TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 17/3/2023)

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3   LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18H30 - 20H30)        - KHAI GIẢNG: LÚC 18H30, THỨ 2, NGÀY 8/5/2023 TẠI ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 7/12/2022)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN LỚP AGAPE 84            - Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h30 đến 20h30.            - Địa ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN - FIAT 07 và AGAPE

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN - FIAT 07 và AGAPE Linh Mục phụ trách : Cha GIUSE Nguyễn Hồng Phước Chân thành cám ơn sự công tác của các Cha - các Thầy - ...

Lễ Bế giảng lớp GIAO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 82 ( Ngày 18/12/2022)

Lễ Bế giảng lớp GIAO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 82 ( Ngày 18/12/2022) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy ...

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH VÀ TRAO QUÀ CHO CÁC ÔNG THƯƠNG PHẾ BINH VNCH ĐỢT IX NĂM 2022

Sáng thứ bảy ngày 03/12/2022, tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn tiếp tục tổ chức khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho một số TPB-VNCH. Đợt thứ IX có ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 06 - Ngày 12/11/ 2022

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 06 - Ngày 12/11/ 2022 Cha phụ trách đồng hành : GIUSE Nguyễn Hồng Phước ----------------------- Xin chân thành cám ơn đội ngủ giảng viên LM GIUSE Nguyễn Hồng Phước LM ...

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH VÀ TRAO QUÀ CHO CÁC ÔNG THƯƠNG PHẾ BINH VNCH ĐỢT VI & VII NĂM 2022

Sau hơn hai năm chương trình buộc phải dừng vì tình hình dịch bệnh covid-19, vào ngày 02/07/2022, tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức ...

Lưu giữ kỷ niệm: LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04 Thứ bảy - Ngày 25/06/2022 Phụ trách đồng hành: LM. GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC ...