TRUNG TÂM MỤC VỤ

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 92(16/06/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 92 (16/06/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là một ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 91(28/04/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 91 (28/04/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là một ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 16/07/2024)

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3   * LỚP THỨ 7 & CN (T7 : 15g15 - 17g00) (CN : 08g15 - 10g00)      - KHAI GIẢNG: LÚC ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 90(10/03/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 90 (10/03/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau  đây là một ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 89(07/01/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 89 (07/01/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 88 (11/11/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 88 (11/11/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là ...

Thánh lễ Cầu nguyện cho công việc Bảo vệ Sự Sống - Tháng 10-2023

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 07.10.2023. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 87 (01/10/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 87 (01/10/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 09/07/2024)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN LỚP AGAPE 94            - Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h30 đến 20h30.            - Địa ...

Lễ Bế giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 86 (20/08/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 86 (20/08/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...