TRUNG TÂM MỤC VỤ

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 88 (11/11/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 88 (11/11/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...

Thánh lễ Cầu nguyện cho công việc Bảo vệ Sự Sống - Tháng 10-2023

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 07.10.2023. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 87 (01/10/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 87 (01/10/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 18/11/2023)

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3   * LỚP THỨ 7 & CHÚA NHẬT  (15g THỨ 7 & 8g CN)      - KHAI GIẢNG: LÚC 15g00, THỨ 7, ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 21/11/2023)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN LỚP AGAPE 90            - Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h30 đến 20h30.            - Địa ...

Lễ Bế giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 86 (20/08/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 86 (20/08/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 09

KHOÁ HỌC LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 09 LỄ BẾ GIẢNG Ngày 17/06/2023 Linh mục phụ trách đồng hành : Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Xin cảm ơn sự đồng hành và giúp đỡ từ các Cha, các ...

Lễ Bế giảng lớp GIAO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 85 (25/06/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 85 ( 25/06/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau ...

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH VÀ TRAO QUÀ CHO CÁC ÔNG THƯƠNG PHẾ BINH VNCH ĐỢT XI NĂM 2023

* Vào sáng thứ bảy ngày 10/06/2023, các ông Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB-VNCH) đến từ 23 Quận – Huyện thuộc Sài Gòn đã về Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 08

KHOÁ HỌC LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 08 LỄ BẾ GIẢNG Ngày 15/ 04/ 2023 Linh mục phụ trách đồng hành : Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC ...