TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 10/5/2022)

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3   LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18H30 - 20H30)       - KHAI GIẢNG: LÚC 18H30, THỨ 2, NGÀY 23/5/2022 TẠI ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 1/5/2022)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN LỚP AGAPE 79            - Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h30 đến 20h30.            - Địa ...

Lưu giữ kỷ niệm: LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 03

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 03 Ngày 23/04/2022 Phụ trách đồng hành: LM. GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 21/10/2021)

1. LỚP HỌC THỨ 2-4             Khai Giảng: THỨ 4, 3/11/2021 TẠI LẦU 2             Thời gian học: từ 18h45 – 20g30             Ghi danh tại đường dẫn: ...