Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên, Năm B (10.06.2018): Hạnh phúc là thành viên trong gia đình Chúa

Phúc Âm: Mc 3, 20-35 “Xatan đã tận số”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các ...

Tenth Sunday in Ordinary Time, Year B (June 10, 2018): What is the unforgiveable sin?

Today's Readings: Genesis 3:9-15 Ps 130: 1-8 2 Corinthians 4:13--5:1 Mark 3:20-35 www.usccb.org/bible/readings/061018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus came home with his disciples. Again the crowd gathered, making it impossible for them even to eat. When ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên, Năm B (03.06.2018): Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Lễ Trọng

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26 “Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ ...

Ninth Sunday in Ordinary Time, Year B (June 03, 2018): The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ

Today's Readings: Exodus 24:3-8 Ps 116:12-13, 15-18 Heb 9:11-15 Mark 14:12-16, 22-26 www.usccb.org/bible/readings/060318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus’ disciples ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên, Năm B (27.05.2018): Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ trọng

Phúc Âm: Mt 28:16-20    "Các con hãy làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.  Khi ấy, mười một môn đệ đi ...

Eighth Sunday in Ordinary Time, Year B (May 27, 2018): The Solemnity of the Most Holy Trinity

Today's Readings: Deut 4:32-34, 39-40 Ps 33:4-6, 9, 18-20, 22 (with 12b) Rom 8:14-17 Matt 28:16-20 www.usccb.org/bible/readings/052718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew.  The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (20.05.2018): Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ Giáo Hội

Phúc Âm: Ga 20, 19-23 "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, ...

Pentecost Sunday, Year B (May 20, 2018): Awaken the fullness of life in the Holy Spirit

Today's Readings: Mass during the day: Acts 2:1-11 Ps 104:1, 24, 29-31, 34 1 Cor 12:3-7, 12-13 or Gal 5:16-25 John 20:19-23 or John 15:26-27; 16:12-15 usccb.org/bible/readings/052018-mass-during-day.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the evening ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh, Năm B (13.05.2018): Lễ Chúa Thăng Thiên

Phúc Âm: Mc 16,15-20 "Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông: ...

Seventh Sunday of Easter, Year B (May 13, 2018): The Ascension of the Lord

Today's Readings: Acts 1:1-11 Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 Ephesians 1:17-23 or Ephesians 4:1-13 Mark 16:15-20 www.usccb.org/bible/readings/051318-ascension.cfm USCCB Podcast of the Readings: usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_13-ascension.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim the gospel to ...