Hằng ngày

Thursday in the Octave of Easter (April 20, 2017): Growing beyond the need for miracles

Today's Readings: Acts 3:11-26 Ps 8:2ab, 5-9 Luke 24:35-48 www.usccb.org/bible/readings/042017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The disciples of Jesus recounted what had taken place along the way, and how they had come to recognize ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (19.04.2017): Chúa đã sống lại.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 24,13-35) (13) Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem sáu mươi chặng. (14) Họ ...

Wednesday in the Octave of Easter (April 19, 2017): What I have I give to you

Today's Readings: Acts 3:1-10 Ps 105:1-4, 6-9 Luke 24:13-35 www.usccb.org/bible/readings/041917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. That very day, the first day of the week, two of Jesus' disciples were going to a village seven miles ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (18.04.2017): Tôi đã xem thấy Chúa Phục Sinh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,11-18) 11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy ...

Tuesday in the Octave of Easter (April 18, 2017): Experiencing heaven on earth

Today's Readings: Acts 2:36-41 Ps 33:4-5, 18-20, 22 John 20:11-18 www.usccb.org/bible/readings/041817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Mary Magdalene stayed outside the tomb weeping. And as she wept, she bent over into the tomb and saw two ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (17.04.2017): Hãy về báo tin cho các anh em Ta.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28,8-15) 8 Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn ...

Monday in the Octave of Easter (April 17, 2017): Living in the good news of Easter

Today's Readings: Acts 2:14, 22-33 Ps 16:1-2a, 5, 7-11 Matthew 28:8-15 www.usccb.org/bible/readings/041717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Chúa Phục Sinh (15.04.2017): Chờ đón Chúa Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 16:1-8)  1 Vừa hết ngày Sabbath, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. 2 Sáng tinh sương ...

Holy Saturday - At the Easter Vigil in the Holy Night of Easter (April 15, 2017): Why Do You Condemn Yourself?

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 28:1-10) After the sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Sáu Tuần Thánh (14.04.2017): Sự thinh lặng của Thập giá

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (xin xem Ga 18,1-19,42) Suy niệm: Trong suốt ngày thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, Giáo hội như muốn mời gọi chúng ta đi vào thinh lặng, từ ...