Hằng ngày

Good Friday - Celebration of the Lord's Passion (April 14, 2017): The healing gift of Christ's death

Today's Readings: Isaiah 52:13--53:12 Psalm 31:2,6,12-13,15-17,25 Hebrews 4:14-16; 5:7-9 John 18:1--19:42 www.usccb.org/bible/readings/041417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went out with his disciples across the Kidron valley to where there was a garden, into ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Năm Tuần Thánh (13.04.2017): Rửa chân cho môn đệ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,1-15) Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ ...

Holy Thursday - Evening Mass of the Lord's Supper (April 13, 2015): Washing away our reluctance to serve

Today's Readings: Exodus 12:1-8, 11-14 Psalm 116:12-13, 15-18 1 Corinthians 11:23-26 John 13:1-15 www.usccb.org/bible/readings/041317-lords-supper.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_13-evening.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Tư Tuần Thánh (12.04.2017): Tiệc ly lời tâm huyết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 26,14-25) Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi ...

Wednesday of Holy Week (April 12, 2017): Take your need for forgiveness to the Cross

Today's Readings: Isaiah 50:4-9 Psalm 69:8-10, 21-22, 31, 33-34 Matthew 26:14-25 www.usccb.org/bible/readings/041217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. One of the Twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Ba Tuần Thánh (11.04.2017): Môn đệ phản Thầy

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,21-33.36-38) Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy." ...

Tuesday of Holy Week (April 11, 2017): Finding comfort and healing after betrayal

Today's Readings: Isaiah 49:1-6 Psalm 71:1-6, 15, 17 John 13:21-33, 36-38 www.usccb.org/bible/readings/041117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, "Amen, amen, I say to ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Hai Tuần Thánh (10.04.2017): Xức dầu chân Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,1-11) "Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa ...

Monday of Holy Week (April 10, 2017): God appreciates your sacrifices

Today's Readings: Isaiah 42:1-7 Psalm 27:1-3, 13-14 John 12:1-11 www.usccb.org/bible/readings/041017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him there, and Martha ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Bảy tuần V Mùa Chay (08.04.2017): Bày mưu giết Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh (Ga 11,45-56) Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật ...