Hằng ngày

Saturday of the Sixth Week of Easter (May 27, 2017): Faith-building miracles of the Holy Spirit.

Today’s Readings: Acts 18:23-28 Ps 47:2-3,8-10 John 16:23b-28 http://www.usccb.org/bible/readings/052717.cfm USCCB Podcast of the Readings ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_27.mp3  A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name he will ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh (26.05.2017): Cầu Xin Với Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,20-23a) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian ...

Friday of the Sixth Week of Easter (May 26, 2017): Memorial of Saint Philip Neri, priest.

Today's Readings: Acts 18:9-18 Ps 47:2-8a John 16:20-23 www.usccb.org/bible/readings/052617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices; you ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh (25.05.2017) - Lễ Chúa Thăng Thiên (Theo lịch Phụng vụ)

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 28, 16-20) Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy ...

Thursday of the Sixth Week of Easter (May 25, 2017): Keep your eyes on Jesus!

Today's Readings: Acts 18:1-8 Ps 98:1-4 John 16:16-20 usccb.org/bible/readings/052517-thursday-sixth-easter.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "A little while and you will no longer see me, and again a little while ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh (25.05.2017): Thầy Trò Ly Biệt

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,16-20) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh (24.05.2017): Công việc Thánh Linh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,12-15) 12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em ...

Wednesday of the Sixth Week of Easter (May 24, 2017): Waiting patiently in happy ignorance

Today's Readings: Acts 17:15, 22--18:1 Ps 148:1-2, 11-14 John 16:12-15 www.usccb.org/bible/readings/052417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh (23.05.2017): Thầy Ði Sẽ Ích Lợi Cho Các Con

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,5-11) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ...

Tuesday of the Sixth Week of Easter (May 23, 2017): The saving hand of God

Today's Readings: Acts 16:22-34 Ps 138:1-3, 7c-8 John 16:5-11 www.usccb.org/bible/readings/052317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "Now I am going to the one who sent me, and not one of you ...