Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh (22.05.2017): Ðấng An Ủi Ðến.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,26-16,4a) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi ...

Monday of the Sixth Week of Easter (May 22, 2017): Testifying to Jesus.

Today's Readings: Acts 16:11-15 Ps 149:1b-6a,9b John 15:26--16:4a www.usccb.org/bible/readings/052217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "When the Advocate comes whom I will send you from the Father, the Spirit of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh (20.05.2017): Thế Gian Ghét Bỏ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,18-21) 18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy ...

Saturday of the Fifth Week of Easter (May 20, 2017): Who Condemns You? Not God!

Today's Readings: Acts 16:1-10 Ps 100:1b-2,3,5 John 15:18-21 http://www.usccb.org/bible/readings/052017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "If the world hates you, realize that it hated me first. If you belonged to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (19.05.2017): Luật Yêu Thương Nhau.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,12-17) 12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như ...

Friday of the Fifth Week of Easter (May 19, 2017): Laying down your life for Jesus

Today's Readings: Acts 15:22-31 Ps 57:8-10, 12 John 15:12-17 www.usccb.org/bible/readings/051917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_19.mp3  A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh (18.05.2017): Hãy Ở Trong Tình Thương Của Thầy

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,9-11) 9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em ...

Thursday of the Fifth Week of Easter (May 18, 2017): Allowing ourselves to be stretched

Today's Readings: Acts 15:7-21 Ps 96:1-3, 10 John 15:9-11 www.usccb.org/bible/readings/051817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh (17.05.2017): Thầy ban bình an cho các con.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,1-8) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào ...

Wednesday of the Fifth Week of Easter (May 17, 2017): The power to overcome evil

Today's Readings: Acts 15:1-6 Ps 122:1-5 John 15:1-8 www.usccb.org/bible/readings/051717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every ...