Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh (22.05.2017): Ðấng An Ủi Ðến.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,26-16,4a) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi ...

Monday of the Sixth Week of Easter (May 22, 2017): Testifying to Jesus.

Today's Readings: Acts 16:11-15 Ps 149:1b-6a,9b John 15:26--16:4a www.usccb.org/bible/readings/052217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "When the Advocate comes whom I will send you from the Father, the Spirit of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh (20.05.2017): Thế Gian Ghét Bỏ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,18-21) 18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy ...

Saturday of the Fifth Week of Easter (May 20, 2017): Who Condemns You? Not God!

Today's Readings: Acts 16:1-10 Ps 100:1b-2,3,5 John 15:18-21 http://www.usccb.org/bible/readings/052017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "If the world hates you, realize that it hated me first. If you belonged to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (19.05.2017): Luật Yêu Thương Nhau.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,12-17) 12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như ...

Friday of the Fifth Week of Easter (May 19, 2017): Laying down your life for Jesus

Today's Readings: Acts 15:22-31 Ps 57:8-10, 12 John 15:12-17 www.usccb.org/bible/readings/051917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_19.mp3  A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh (18.05.2017): Hãy Ở Trong Tình Thương Của Thầy

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,9-11) 9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em ...

Thursday of the Fifth Week of Easter (May 18, 2017): Allowing ourselves to be stretched

Today's Readings: Acts 15:7-21 Ps 96:1-3, 10 John 15:9-11 www.usccb.org/bible/readings/051817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh (17.05.2017): Thầy ban bình an cho các con.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,1-8) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào ...

Wednesday of the Fifth Week of Easter (May 17, 2017): The power to overcome evil

Today's Readings: Acts 15:1-6 Ps 122:1-5 John 15:1-8 www.usccb.org/bible/readings/051717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết