Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh (03.05.2017): Lễ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14, 6-14) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà ...

Wednesday of the Third Week of Easter (May 3, 2017): Feast of Saints Philip and James, Apostles

Today's Readings: 1 Corinthians 15:1-8 Ps 19:2-5 John 14:6-14 www.usccb.org/bible/readings/050317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Thomas, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh (02.05.2017): Bánh từ trời xuống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,30-35) Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh (01.05.2017): Hãy tin Đấng Thiên Chúa đã sai.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,22-29) Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh (29.04.2017): Chúa đi trên biển.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,16-21) Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh (28.04.2017): Ăn bao nhiêu tùy ý.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,1-15) Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những ...

Friday of the Second Week of Easter (April 28, 2017): Joy under trial

Today's Readings: Acts 5:34-42 Ps 27:1, 4, 13-14 John 6:1-15 www.usccb.org/bible/readings/042817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh (27.04.2017): Tin vào Ngài thì sẽ được sống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,31-36) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì ...

Thursday of the Second Week of Easter (April 27, 2017): Receiving your full portion of the Spirit

Today's Readings: Acts 5:27-33 Ps 34:2, 9, 17-20 (with 7a) John 3:31-36 www.usccb.org/bible/readings/042717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh (26.04.2017): Sự sáng đã đến thế gian.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,16-21) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết