MỤC VỤ

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 92(16/06/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 92 (16/06/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là một ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 91(28/04/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 91 (28/04/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là một ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 90(10/03/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 90 (10/03/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau  đây là một ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 89(07/01/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 89 (07/01/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 88 (11/11/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 88 (11/11/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là ...

Thánh lễ Cầu nguyện cho công việc Bảo vệ Sự Sống - Tháng 10-2023

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 07.10.2023. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 87 (01/10/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 87 (01/10/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...

Lễ Bế giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 86 (20/08/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 86 (20/08/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 09

KHOÁ HỌC LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 09 LỄ BẾ GIẢNG Ngày 17/06/2023 Linh mục phụ trách đồng hành : Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Xin cảm ơn sự đồng hành và giúp đỡ từ các Cha, các ...

Lễ Bế giảng lớp GIAO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 85 (25/06/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 85 ( 25/06/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau ...