Hôn nhân Gia đình

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 91(28/04/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 91 (28/04/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là một ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 90(10/03/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 90 (10/03/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau  đây là một ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 89(07/01/2024)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 89 (07/01/2024) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 88 (11/11/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 88 (11/11/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị phụ trách đầy nhiệt huyết Sau đây là ...

Lễ Bế giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân- AGAPE khoá 87 (01/10/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 87 (01/10/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...

Lễ Bế giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 86 (20/08/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 86 (20/08/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau đây ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 09

KHOÁ HỌC LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 09 LỄ BẾ GIẢNG Ngày 17/06/2023 Linh mục phụ trách đồng hành : Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Xin cảm ơn sự đồng hành và giúp đỡ từ các Cha, các ...

Lễ Bế giảng lớp GIAO LÝ HÔN NHÂN - AGAPE khoá 85 (25/06/2023)

Lễ Bế Giảng lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN – AGAPE khoá 85 ( 25/06/2023) Trách nhiệm và đồng hành với lớp: Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Cùng một số các anh chị hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết Sau ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 08

KHOÁ HỌC LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 08 LỄ BẾ GIẢNG Ngày 15/ 04/ 2023 Linh mục phụ trách đồng hành : Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC ...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN - FIAT 07 và AGAPE

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN - FIAT 07 và AGAPE Linh Mục phụ trách : Cha GIUSE Nguyễn Hồng Phước Chân thành cám ơn sự công tác của các Cha - các Thầy - ...