MỤC VỤ

Lưu giữ kỷ niệm: LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04 Thứ bảy - Ngày 25/06/2022 Phụ trách đồng hành: LM. GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE KHÓA 73 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 02/05/2021 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 73 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa ...

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 5 NĂM 2021

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 01.05.2021. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 4 NĂM 2021

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 10.04.2021. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

Thánh lễ và Sinh hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - Thứ bảy 06/02/2021

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 06.02.2021. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

NGÀY HỌP MẶT HỌP MẶT CỘNG SỰ VIÊN GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Nhân dịp cuối năm (âm lịch), chiều thứ hai, ngày 25-01-2021, tại hội trường thánh Anphong đã có buổi họp mặt các nhóm Cộng Sự Viên tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE KHÓA 72 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 17/01/2021 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 72 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa cho ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 09/01/2021)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 - 4 - 6 - AGAPE KHÓA 73 Thời gian học : từ 18h30 – 20g30 Địa điểm: lầu 4 dãy ...

LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI - CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG (28/12/2020)

Vào lúc 19g00 thứ hai ngày 28/12/2020. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến tham dự. Cha đặc trách ...