DCCT

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2020)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: 2 - 4 - 6 (AGAPE KHÓA 69) Thời gian học : từ 18h30 – 20g30 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai ...

Thánh lễ 6g30 ngày mồng 2 Tết, kính nhớ ông bà tổ tiên và chúc thọ quý cụ ông cụ bà, quý Cha quý Thầy trong Dòng

Gx.ĐMHCG: Vào lúc 6g 30 ngày Mồng Hai Tết Canh Tý, Thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên, những người còn sống cũng như đã qua đời diễn ra tại Lễ đài của Giáo ...

Thánh lễ 7g00 ngày mồng 1 Tết, cầu bình an cho năm mới tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Gx.ĐMHCG: Năm nay, Xuân Canh Tý 2020 có nhiều điểm khác so với các năm trước đối với Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn. Bởi vì, năm nay ba ngày Tết ...

Dòng Chúa Cứu Thế Hành Hương Minh Niên: Xin cho con Biết Ý Chúa và Làm theo Ý Chúa

"Chúng ta tin vào Chúa quan phòng cho nên chúng ta cảm thấy mình được bình an. Chúng ta tin như thế và cảm thấy bình an và trao phó cho Chúa. Chúng ta làm ...

Hình ảnh Thánh Lễ Giao Thừa đón chào năm mới Canh Tý 2020

GX.ĐMHCG: Vào lúc 22g00 ngày 24/01/2020, 30 Tết, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn tổ chức Thánh lễ đêm giao thừa tại Lễ đài. Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam, Giuse ...

Hình ảnh giờ tĩnh nguyện trước Thánh lễ Giao Thừa - Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hình ảnh giờ tĩnh nguyện trước thánh lễ giao thừa diễn ra vào lúc 21g30 ngày 30 Tết (24/01/2020). Cha Micae Phạm Gia Lâm giúp cộng đoàn suy niệm về thời gian Chúa ban để ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 18/12/2019)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 07/01/2020              Thời gian học: 18h45 – 20g45              Địa điểm: lầu 2 dãy A 2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT              Khai Giảng: THỨ 7, 08/02/2020             Thời ...