Uncategorized

Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân 11-2-2019

Trong Sứ điệp nhân ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 27, ĐTC đề cao tấm gương của Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với những người nghèo ...

Thăm Viếng Và Phát Quà Cho Người Dân Tộc J'rai Làng Phong H'Neng

Tuần vừa qua, Quý Cha Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có chuyến đi thăm viếng và phát quà cho một số gia đình dân tộc J’rai nghèo, già cả và bệnh ...

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Để Mẹ Chạm Đến Lòng Con

"Lạy Mẹ Maria, Mẹ xinh đẹp tuyệt vời,  chẳng hề vương vết nhơ nguyên tội! "Vô nhiễm tội nguyên", ban tặng Mẹ: Hồng ân độc nhất ở trên đời". (kinh Pv ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) Vào ...