Cáo phó: Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm, C.Ss.R. đã an nghỉ trong Chúa

Thứ Bảy, 17-06-2017 | 20:44:17

Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm, linh mục thừa sai DCCT, truyền giáo tại Tây Nguyên, đã an nghỉ trong Chúa lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2017, sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế, 21 năm sống lời khấn Dòng và 12 năm thi hành sứ vụ linh mục. Dưới đây là Cáo phó của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và đôi dòng tiểu sử của ngài.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ   

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

Cha ĐAMINH PHẠM MẠNH NIỆM

Sinh ngày: 07.11.1969

tại Hà lan, Buôn hồ, Đăk lăk.

Khấn Lần đầu: 01.08.1996

Khấn Trọn đời: 04.11.2002

Linh mục: 24.11.2005

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2017, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng,sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế, 21 năm sống lời khấn Dòng và 12 năm thi hành sứ vụ linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 15h30 Thứ Bảy, ngày 17.06.2017 tại Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Nghi thức di quan cử hành vào Chúa Nhật, ngày 18.06.2017 từ Tu Viện DCCT Sài Gòn về Tu Viện DCCT Pleiku (Pleichuet, xã Chư Á, Tp. Pleiku)


TIỂU SỬ CHA ĐAMINH PHẠM MẠNH NIỆM C.Ss.R.

 • Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1969 tại Hà lan, Buôn hồ, Đăk lăk.
 • Từ năm 1977 đến năm 1981: học tiểu học tại trường Thống nhất, Đăk lăk.
 • Từ tháng 7.1981 đến tháng 6.1982: Học tại trường Đại hải II, Phụng hiện, Cần thơ.
 • Từ tháng 9.1982 đến tháng 8.1986: Học trung học cơ sở tại trường Thống nhất, Đăk lăk.
 • Từ tháng 9.1986 đến tháng 6.1989: Học trung học phổ thông tại trường Krông buk, Đăk lăk.
 • Từ tháng 6.1989 đến tháng 2.1992: Sống với gia đình tại Đăk lăk.
 • Ngày 28 tháng 2 năm 1992: Gia nhập sinh viên Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Bảo lộc.
 • Từ tháng 2.1992 đến tháng 2.1994: Sinh hoạt Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Bảo lộc.
 • Từ tháng 2.1994 đến tháng 7.1995: Sinh hoạt Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha trang.
 • Từ tháng 7.1995 đến tháng 7.1996: Nhà tập tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn
 • Ngày 01.08.1996: Tuyên khấn lầu đầu tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn.
 • Từ năm 1996 đến 2003: Sinh viên Học viên Dòng Chúa Cứu Thế.
 • Ngày 04.11.2002: Tuyên khấn trọn đời tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn.
 • Ngày 25.06.2003: Lãnh sứ vụ Phó tế.
 • Từ năm 2003 đến năm 2005: Thực tập mục vụ tại vùng truyền giáo Tây nguyên, thuộc Nhà Pleiku.
 • Ngày 24.11.2005: Lãnh sứ vụ Linh mục.
 • Từ năm 2005 đến 2017: Mục vụ vùng truyền giáo Tây nguyên, thuộc Nhà Pleiku.

Vào lúc 5 giờ 30 Sáng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017 cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm đã được Chúa gọi về tại Nhà hưu DCCT Sài Gòn, sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế, 21 năm sống lời khấn Dòng và 12 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Cha Đaminh đã lâm bệnh trong những năm cuối đời. Tuy nhiên, ngài vẫn thi hành sứ vụ thừa sai trong khả năng sức khỏe cho phép. Suốt cuộc đời, với tinh thần vui tươi, cha luôn thao thức về sứ vụ DCCT phục vụ những người dân tộc nghèo tại vùng Tây nguyên.

Cha Đaminh chia sẻ:

Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã gọi tôi vào Dòng Chúa Cứu Thế. Cuộc sống làm một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế có lúc gặp khó khăn, thử thách, có lúc vui buồn nhưng nhìn chung đó là một cuộc sống rất hạnh phúc đối với tôi.

Tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn Mẹ Nhà Dòng đã đào tạo tôi trở nên một con người trưởng thành toàn diện, trưởng thành về đời sống tri thức cũng như đời sống nhân bản.

Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi gặp gỡ và sống với những người cha đầy lòng yêu thương, những người thầy khôn ngoan, những người anh tận tình và những người bạn biết cảm thông trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Đaminh sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

 Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm