Cáo phó và Tiểu sử Cha Mác-cô Bùi Quan Đức, Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế đã về với Chúa

Thứ Hai, 21-05-2018 | 00:59:01

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

TTMV – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm