Chân phước Peter Donders: Ngôn sứ của Công lý và Giải phóng

Thứ Sáu, 11-01-2019 | 19:33:22

Trong Tháng giêng này, chúng ta mừng lễ Chân phước Peter Donders vào ngày 14. Peter Donders được tuyên phong Chân Phước bởi Đức John Paul II vào ngày 23 tháng 5 năm 1982. Như chúng ta có thể tưởng tượng, có rất nhiều giai đoạn trong quá trình phong thánh. Bên cạnh những phép lạ đã được phê duyệt, một yếu tố quan trọng trong quá trình phong thánh là sự cổ võ và phổ biến với mọi người. Tôi tin rằng chương trình khuyến khích lòng sùng kính phổ biến này là một điều mà tất cả chúng ta với tư cách là gia đình Chúa Cứu Thế nên thực hiện, không chỉ để quảng bá cho chính chúng ta mà còn vì sự đóng góp và cảm hứng quý giá mà cuộc đời của Chân Phước Peter Donders đối với xã hội và Giáo hội.

petr-696x464-1Khi tôi đọc tập Linh đạo DCCT (số 9, bằng tiếng Tây Ban Nha) nơi Chân phước Peter Donders, tôi nhận ra rằng một khía cạnh mà chúng ta có thể sử dụng, và cũng được nói đến bởi người biên tập của tập này, giờ là Giám mục, Cha Noel Londoño, C.Ss.R., Là lời mời gọi của người Kitô hữu từ bí tích rửa tội để trở nên các ngôn sứ giữa thực tế của con người.

Trong suốt nhiều thập kỷ và thế kỷ sau khi tiếp xúc với châu Âu, Mỹ Latinh đã trải qua những thay đổi lớn về văn hóa và chính trị sẽ dẫn đến các phong trào độc lập của thế kỷ 19 và những biến động xã hội của thế kỷ 20.

Peter Donders sinh năm 1809, đầu thế kỷ 19. Cha đến với tư cách là một nhà truyền giáo đến thuộc địa Suriname của Hà Lan vào năm 1842 và mang theo tư tưởng chính trị, xã hội, đạo đức và giáo hội hiện nay của thời đại ở châu Âu, trong đó công lý và giải phóng chắc chắn là chủ đề trung tâm.

Thông thường, chúng ta thường giới hạn các tài liệu tham khảo của mình về Peter Donders như một tông đồ cho những người phong cùi, điều này hợp lý khi thấy ngài làm việc trong 28 năm, với một số gián đoạn, tại Batavia, nơi được tạo ra để nhận những người phong cùi trong khu vực. Ngài chết trong những người phong cùi vào ngày 14 tháng 1 năm 1887.

Nhưng Peter Donders cũng đã tiếp xúc với nhiều nhóm người khác nhau bị bóc lột và bắt làm nô lệ, trong số đó có khoảng 40.000 nô lệ tập trung tại 400 cơ sở thuộc địa. Trong nỗ lực truyền giáo, ngài thường xuyên phải đối mặt với sự kháng cự từ phía những “Kitô hữu quá khích”, những người chống lại việc ngài vào đồn điền, thậm chí cà việc cử hành các bí tích. Trong một vấn đề thực tế, trước khi ông qua đời (1887), năm 1863 chế độ nô lệ ở Suriname đã bị bãi bỏ.

Peter Donders cũng dành hết tâm huyết của mình vào việc truyền giáo cho dân cư bản địa, những người trong tình trạng nghiện rượu và các bệnh tật khác như bệnh đậu mùa, bị lây truyền từ người châu Âu. Những dân tộc này là các bộ lạc Araucas, Warros và Guarní. Cũng như các nhà truyền giáo khác, Peter Donders đã gặp vô số khó khăn với Caribs, còn được gọi là “người da đỏ miền Nam”. Một nổi bật là Các Việc mục vụ Tông đồ trong những chuyến viếng thăm của Ngài ở Suriname. Vào thời điểm đó, số người công giáo là dân bản địa Suriname do sự tiên phong và nỗ lực không mệt mỏi của Peter Donders, Tông đồ của người bản địa.

Điểm son mang tính lịch sử nơi các sự kiện truyền giáo và mục vụ chỉ ra là tầm quan trọng của sự giải phóng và công lý của con người trong việc truyền giáo. Peter Donders luôn là người ngôn sứ của cộng đoàn DCCT trong việc giúp đỡ tất cả những người bị bóc lột, bắt làm nô lệ và bị gạt ra bên lề. Bao gồm, bên cạnh những người phong cùi bị bỏ rơi và bị thiệt thòi, người da đỏ bản địa và nô lệ.

Đối với tôi, điểm sáng ảnh hưởng nhất của Chân Phước Peter Donders là việc Ngài được chọn là một trong số các nhân vật với các phong trào lịch sử của công lý và giải phóng ở Mỹ Latinh, nghĩa là, là người tiên phong bên cạnh danh sách các nhân vật được phong thánh ngôn sứ như vào thế kỷ 20 với Đức cha Oscar Arnulfo Romero (được phong thánh vào ngày 15 tháng 10 năm 2018).

Một điển hình về tiếng nói ngôn sứ của Peter Donders, là những lá thư của ngài, mà biên tập viên của tập Linh đạo DCCT dành riêng cho Donders, cho thấy có thể được đặt trong số các tuyển tập của những lời chứng tiên tri của Giáo hội ở Mỹ Latinh. Trong các bức thư của mình, Peter Donders phản ánh các yếu tố ngôn sứ truyền thống sau đây: một tầm nhìn ngôn sứ về thực tế của Suriname, sự đồng loã của những người có trách nhiệm, hành động ngôn sứ đối với những bất công này, niềm hy vọng của sự giải phóng và không thể có việc truyền giáo đích thực mà không cần việc giải phóng trước đó.

Trích dẫn một ví dụ về điều này là một bức thư được viết vào năm 1846 để bảo vệ những người nô lệ. Sau khi đề cập đến việc có ít nhất sự chăm sóc ở Suriname đối với những người bị áp bức và bóc lột như ở châu Âu đối với động vật nuôi, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều, Peter Donders viết và tôi xin trích dẫn:

Khốn thay! Khốn khổ đối với Suriname vào ngày phán xét! Khốn thay! Khốn thay! Vâng, một ngàn lần khốn khổ! của người châu Âu, của chủ sở hữu nô lệ trong đồn điền, của quản trị viên, của giám đốc và lính canh (của tất cả những người cai trị nô lệ) !!! Khốn thay cho những người trở nên giàu có từ mồ hôi và máu của những người nô lệ nghèo, những người không có nhiều người bảo vệ hơn Chúa!

Đó là những lời mạnh mẽ trong trong thời của Peter Donders cũng sẽ là những lời cho thời đại hôm nay.

Ước mong sao Chân phúc Peter Donders là nguồn cảm hứng của chúng ta để mỗi người tràn đầy tinh thần ngôn sứ như Ngài và phá vỡ những rào cản của sự sợ hãi và lo lắng khiến chúng ta không sống theo chiều kích ngôn sứ mà đặc sủng mời gọi chúng ta là những môn đệ theo Chúa Cứu Thế.

Manuel Rodríguez Delgado, C.Ss.R.

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

Tags: