Chia sẻ niềm vui Phục Sinh tại Giáo điểm truyền giáo Hà Bầu, Gp. Kontum

Thứ Tư, 03-05-2017 | 19:08:34

Vào thứ Bảy Tuần Thánh 2017 và để chuẩn bị đón mừng Chúa Phục Sinh. Quý cha Trung Tâm Mục Vụ DCCT, quý anh chị ân nhân cùng với đại diện nhóm BVSS – DCCT đã đến thăm mục vụ và chia sẻ niềm vui Chúa Phục Sinh với anh chị em dân tộc Jrai tại Giáo điểm truyền giáo do Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách là giáo xứ Hà Bầu, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gialai, thuộc Giáo phận Kontum. Đó là 150 phần quà cho anh chị em dân tộc Jrai nghèo, và chia sẻ 1000 phần ăn trong đêm canh thức lễ Phục Sinh. Xin ơn bình an của Chúa Phục Sinh ban xuống trên quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chuyến đi mục vụ vừa qua:
TTMV – DCCT

Tags: , ,