Chúa Nhật IV Mùa Vọng (20h00 - 22/12/2019) Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 22-12-2019 | 20:42:46

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết