Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh (17h00 - 05/01/2020) Lm Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT

Chúa Nhật, 05-01-2020 | 19:25:32

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết