Chúa Nhật Lễ Thánh Gia (08h00 - 29/12/2019) Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 29-12-2019 | 09:29:26

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết