Chúa Nhật Lễ Thánh Gia (17h00 - 29/12/2019) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 29-12-2019 | 19:33:39

Tags: ,