Chúa Nhật Lễ Thánh Gia (20h00 - 29/12/2019) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 29-12-2019 | 20:54:16

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết