Chương trình Tam Nhật lễ Thánh Giêrađô Majella - Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

Thứ Năm, 12-10-2017 | 19:55:03

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT

MỪNG LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA,
TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Ngày 13 – 14 – 16 / 10 / 2017 

CHỦ ĐỀ: “THÁNH GIÊRAĐÔ GIỮA MỘT THẾ GIỚI BỊ TỔN THƯƠNG.”


NGÀY 13 / 10 / 2017: Khai mạc Tam nhật kính Thánh Giêrađô

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô
               Hướng dẫn: Cha Giuse Nguyễn Duy Thịnh, DCCT

– 18g00: Thánh lễ đồng tế

Đề tài: “Thánh Giêrađô, giúp đỡ và chia sẻ với người nghèo…”

Chủ tế Thánh lễ và giảng lễ: Cha Gioan Baotixita Lê Đình Phương, DCCT


NGÀY 14 / 10 / 2017: Ngày thứ II Tam nhật kính Thánh Giêrađô

– 16g00: Cầu nguyện – hành hương cùng với Thánh Giêrađô
               Hướng dẫn: Cha G.B Lê Thanh Hải, DCCT

– 16g30: Thánh lễ đồng tế

Đề tài: “Thánh Giêrađô,cầu nguyện với Mẹ Maria cứu giúp các bệnh nhân.”

Chủ tế: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT

Giảng lễ: Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh, DCCT


NGÀY 16 / 10 / 2017: Thánh lễ mừng kính trọng thể 

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô
               Hướng dẫn cầu nguyện:  Cha Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

– 18g00: Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các thai phụ

Đề tài: “Thánh Giêrađô, dẫn đưa tội nhân hòa giải với Thiên Chúa.”

Chủ tế: Cha Bề trên Tu viện Sàigòn Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Giảng lễ: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương, DCCT

Kính mời cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trong các giờ cầu nguyện, hành hương, và Thánh lễ trong tuần Tam nhật – mừng lễ kính Thánh Giêrađô. 

         

BTC lễ Thánh Giêrađô.

Tags: , , , , ,

Có thể bạn quan tâm