Chương trình Tam nhật mừng kính Thánh Anphongsô tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Thứ Hai, 23-07-2018 | 21:04:43

Ban Tổ chức kính mời quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trong các giờ cầu nguyện hành hương, và Thánh lễ của Tam nhật mừng lễ kính Thánh Anphongsô.TTMV – DCCT

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm