Đại gia đình Anphongsô: Cuộc gặp gỡ người Iberia lần II

Thứ Hai, 07-08-2017 | 19:30:25

Như mọi năm, vào thời điểm mừng lễ Thánh Anphongsô, một số nhà thừa sai DCCT và giáo dân Tây Ban Nha, đã liên kết trong hai năm, cùng với các tu sĩ và giáo dân DCCT người Lào, Bồ Đào Nha, gặp nhau tại tu viện El Espino, để cùng nhau đào sâu hơn đặc sủng của DCCT, theo phương châm của Tổng Công Hội: “Chứng Nhân của Đấng Cứu Thế, liên đới vì sứ vụ trong một thế giới bị tổn thương”.

Chúng tôi rất may mắn bắt đầu phiên họp buổi sáng với bài phát biểu của Cha Piotrow Chyla, Giám đốc Trung tâm Linh đạo của Hội Dòng ở Rôma. Ngài nói về đặc tính chung của linh đạo Anphongsô, cũng như từng cá nhân thời kỳ ban đầu của Hội Dòng. Chúng tôi đã có khoảnh khắc thú vị và sáng tạo cùng với Ngài, khám phá ra rằng ngày nay bản thân chúng ta và tất cả những gì linh đạo của Dòng Chúa Cứu Thế phải góp phần vào một thế giới bị tổn thương.

Chúng tôi đã trải qua những buổi chiều suy gẫm về những kết luận của Tổng Hội XXV do Nghị viên Tổng Hội, Cha Fr. Pedro López trình bày, là luôn luôn nhìn vào hiện tại như một dấu chỉ của hy vọng.

Bề trên Giám tỉnh DCCT Tây Ban Nha, Cha José Luis Bartolomé, đã khai mạc cuộc họp, mặc dù Ngài không thể đi cùng chúng tôi cả tuần. Ngày cuối cùng Cha Rafael Alonso, Ủy viên Hội đồng, đã tham gia với chúng tôi và trình bày quá trình tái cấu trúc trong đó Tỉnh Dòng Madrid đã được thực hiện.

Vào chiều thứ Sáu, lễ Thánh Anphongsô được cử hành bởi Cha Pedro López cùng các thừa sai giáo dân của DCCT, Manolo Sánchez-Matamoros và Julia Fontenla của Seville đã tuyên thệ.

Các cuộc họp mặt của Thánh Anphongsô đang trải qua một thời điểm đặc biệt của sự tăng trưởng. Hai gia đình từ Vigo và Valencia đã chia sẻ về cuộc họp này như một số người trong số họ là ông bà, cha mẹ và con cái, mỗi người có đặc điểm riêng, sở thích khác nhau một cách tự nhiên. Hoặc để xem những người nhỏ tham dự vào Thánh Thể với tất cả sự nghiêm túc mà họ có khả năng.

Chúng tôi không chỉ phát triển trong nhiều thế hệ. Đây là cuộc gặp gỡ người Iberia lần thứ hai, chúng tôi đến cùng với giáo dân và tu sĩ DCCT tỉnh Bồ Đào Nha, cùng với cha Giám Tỉnh, cha Antonio Marinho, và Cha Phó Giám Tỉnh, cha Rui Santiago. Có lẽ năm tới chúng tôi cũng có thể sẽ nhờ đến giáo dân và tu sĩ DCCT Tỉnh Dòng Rôma.

Như mọi khi, đã có một tuần đầy tràn những điều kỳ diệu trong một nơi đặc biệt như Tu viện của El Espino.

Pilar Hernán, thừa sai giáo dân DCCT

Tịnh Trí Thiên (theo cssr.news)

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm