Đại Hội Mừng Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Thánh Baclaran

Thứ Tư, 26-04-2017 | 19:16:33

Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của DCCT đang trong giai đoạn III với chủ đề “Canh Tân Chiều Kích Thừa Sai” và loan báo Tin Mừng nhờ Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ủy ban Năm thánh Trung ương trước đây đã kêu gọi các tu sĩ DCCT hãy tích cực hoạt động để thực hiện lời nhắn nhủ của ĐGH Piô IX: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”

“Phụ Tỉnh DCCT Manila và Tỉnh DCCT Cebu tại Philippines đã tổ chức những ngày Hành hương và Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền thánh Quốc gia Baclaran, từ 24-27.04.2017.

Đến tham dự có 02 Giám Mục DCCT, nhiều linh mục, đặc biệt là Cha Bề Trên Tổng Quyền và một số Cha Giám Tỉnh, nhiều nữ tu và rất đông giáo dân thừa sai từ 12 quốc gia khác nhau.

Đại diện DCCT VN là con (JM. Hà Ngọc Phú, CSsR). Các Tập sinh DCCT tại Philippines cũng đến, trong đó có 04 em thuộc DCCT VN. Đại diện DCCT Hải Ngoại là 04 thầy sinh viên Học Viện. (Hình tất cả chúng con chụp chung với Cha BTTQ trong Đền thánh).

Nội dung những ngày Đại hội và Hành hương này khá phong phú và sinh động. Tất cả gồm có 09 bài thuyết trình đa dạng về nhiều chủ đề liên quan đến Đức Mẹ HCG (90 phút/chủ đề), chia sẻ, thảo luận, trực tiếp kinh nghiệm bầu khí sốt sắng và đông người đến cầu nguyện trong các giờ Hành hương và thánh lễ tại Đền thánh, trao đổi những thành công và thách đố với những kế hoạch mục vụ tông đồ sống động và cụ thể để làm cho thế giới biết Mẹ.”


Cha JM. Hà Ngọc Phú (áo sơmi trắng) tham gia “Talk show” tại Đại Hội

Cha Hà Ngọc Phú và Các Tập sinh DCCT tại Philippines, trong đó có 04 em thuộc DCCT VN chụp hình cùng với cha Tổng Quyền DCCT, Michael Brehl trong Đại Hội.

Đền thánh Baclaran, thứ Tư, 26.04.2017


Tin từ cha  JM. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R

Tags: , , , ,