Lễ Mừng Kính Thánh Anphongsô - Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế (01.08.2017), Lm. Vinhsơn Phạm Cao Quý, DCCT

Thứ Ba, 01-08-2017 | 19:17:27

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm