Trực tiếp Đại lễ Mừng Thánh Anphongsô Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (01.08.2017) tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Thứ Ba, 01-08-2017 | 17:53:59

Trực tiếp Mừng Đại lễ Mừng Thánh Anphongsô Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.


TTMV – DCCT

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm