Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Chết Vì Người Mình Yêu!

Thứ Tư, 06-12-2017 | 23:26:24

Giáo xứ Chu Hải sống tâm tình của Tuần Đại Phúc bằng việc cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, không làm cho mỗi người con của Chúa thất vọng, u sầu và đau khổ, nhưng là cảm nghiệm một tình yêu sâu đậm – Tình yêu của Con Một Thiên Chúa giáng thế làm người – Tình yêu của người đã chết cho người mình yêu: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Cùng đi lại con đường thập giá của Chúa Giêsu, những người con của Chúa xác tín rằng: Đường thánh giá  là đường tình yêu – Là đường tha thứ – Là đường của sự giải thoát cứu độ và phục sinh.

Cha Phaolô Phi, cha Phaolô Điền và một giáo dân giúp suy niệm

Những ngọn nến thắp sáng – Diễn tả lòng tin của những người con Chúa

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm