Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà rịa: Cung Nghinh Mẹ

Chúa Nhật, 03-12-2017 | 00:35:13

“Lạy Mẹ Maria, khi Sứ Thiên chào đón, Mẹ đã thưa với Ngài những gì! Vì lòng tin phó thác, Mẹ đã luôn hợp tác, cưu mang Con Một Đấng tối cao… Xin cứu giúp chúng con, trong khốn khó nguy nan, xin cứu giúp chúng con…” (Mẹ hằng Cứu Giúp – Nhạc và lời Lm Thành Tâm)

Đoàn con cái Mẹ từ tứ phương, tám hướng đã cung nghing Mẹ về lại nhà thờ để cùng với Mẹ sống Tuần Đại Phúc. Lời kinh, tiếng hát vang xa, trên đôi tay cầm những đoá huệ xinh, như gói ghém cả tấm lòng của những người con thảo với Mẹ hiền yêu dấu! Ôi đẹp biết bao những tấm lòng chân thành của những người con của Mẹ. Cùng với Mẹ, đoàn con sống tâm tình Mùa Vọng, mùa của đợi chờ, mùa của tình yêu Giêsu tuôn đổ.

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm