Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Gặp Gỡ Chúa

Thứ Hai, 04-12-2017 | 16:57:47

“Thờ lạy Chúa, Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần”…(Thánh ca – Thờ lạy Chúa).

Đoàn con cái Chúa đến để thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ Thánh Thể – suối nguồn tình yêu – Suối mạch ân phúc tuôn trào…vào lúc 12g00 trưa. 

Chìm sâu trong cảm mến tình Chúa thật cao vời – Một tình yêu cho đi và tự huỷ. Chúa Giêsu Thánh Thể đã trở nên tấm bánh nhỏ bé, khiêm hạ, nhưng tấm lòng của Ngài thì cả vũ trụ này cũng không chứa nổi. Ngài ở đó để đợi chờ những người con cái Ngài đến để được chở che, yêu thương và tắm gội trong nguồn mạch yêu thương!

Hãy đến với Ta hỡi những người con bé nhỏ, để Ta bổ sức cho các con..

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm