Đại phúc Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa: Cầu nguyện và chúc lành với Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 19-03-2017 | 19:08:30

Tuần Đại phúc (12-18/3/2017), tại Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa dần khép lại. Dù việc cử hành cầu nguyện và chúc lành với Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp diễn ra vào ngày cuối cùng của Tuần Đại phúc, nhưng sự hiện diện của Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong suốt tuần lễ ấy vẫn luôn còn sự thúc bách thật mãnh liệt đặc biệt, và không hề thấy một chút vơi nhẹ nào.

Giữa trưa nắng nóng vào thứ Bảy (18/3/2017), dù đã ngày cuối cùng của Tuần Đại phúc, nhưng vẫn có hàng hàng lớp lớp người già trẻ tiến lên đón lấy sự chúc lành từ Linh ảnh Đức Mẹ này. Bởi vì lòng khao khát ơn thánh bởi Trời, từ nơi Thiên Chúa, qua Mẹ Hằng Cứu Giúp, không ngừng dâng lên nơi lòng mọi người trong Giáo xứ Hải Lâm. 

Thật là kỳ diệu biết bao bởi Thiên Chúa ra tay ban phát muôn ơn cho con cái của Ngài qua Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin tạ ơn Ngài xiết bao. 


* Cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Hải Lâm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

TTMV DCCT

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm