Đại phúc Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa: Con cái là hồng ân Chúa thương ban

Thứ Sáu, 17-03-2017 | 20:58:37

Như xưa, khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa. Bởi vì mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa. Hôm nay, trong Tuần Đại phúc, các bậc cha mẹ cũng đã đem các con em mình đến nhà thờ, dâng cho Chúa, đón nhận ơn phúc lành Đại phúc.

Cùng nhau hiệp lời cầu xin cho các em rằng: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước thánh nhan”.


TTMV DCCT

Tags: ,